Upravljanje vremenom

Upravljanje vremenom

Vreme nije novac ali može da bude utrošeno za ono što donosi korist ili profit. Ono ne može da se sačuva, ali može da se rasipa ili troši “uludo”.

U svakom slučaju trošimo svo vreme koje imamo. Jedino što možemo je da popravimo način na koji ga trošimo. Vreme je dragoceno jer predstavlja potencijal koji se ne obnavlja.

Ako se jednom potroši na pogrešan ili neadekvatan način, ne može da se nadoknadi. Osim toga, “uludo” trošenje vremena izaziva stanje nepotrebnog stresa, može da dovede do toga da “promašimo” rokove i da svoj posao ne obavljamo na kvalitetan način.

Pravo upravljanje vremenom svodi se u stvari na upravljanje događajima više nego na upravljanje minutima i satima.

Upravljanje sopstvenim vremenom, ili kako se cesto naziva “time management”, predstavlja značajan faktor odbrane od preteranog zamora, nervoze, napetosti, stresa, sindroma sagorevanja na poslu.

Značajno je kako za pojedinca tako i za tim kome pojedinac u procesu rada pripada.