Strah od letenja

Strah od aviona

Gotovo svaki čovek ima neki strah. Neki nastaju rano pa nestaju, neki traju, a neki se pojavljuju tokom života. Postoje strahovi koji ne smetaju mnogo, ima onih koji baš remete život, ali i onih koji pojedince lišavaju zadovoljstva ili smetaju u poslu.

Strah od aviona je jedan od njih.

Može da nastane i pre prvog iskustva letenja avionom, ali češće posle neke neprijatnosti tokom leta – turbulencija, propadanja aviona, neprijatnog sletanja... To uslovljava da od tada te osobe prestaju da lete ili to čine prolazeći kroz lične drame i panike.

Lišavaju se mnogih lepih putovanja, druženja, letovanja ili se odriču dobrih poslovnih ponuda i pozicija.

Srećom, kao i većina drugih strahova i strah od aviona može da se reši i prebroditi. Za to je nekada potrebno manje, a nekada više strpljenja i upornosti. Kako ni drugi, ni ovaj strah nije došao „ni od kuda“, uvek postoji neka predistorija.

Zbog toga ne postoji „trik“ kojim bi ovaj strah mogao da se otkloni. Za oslobađanje od ovog straha je potreban rad, pre svega psihoterapijski i nekada je samo to dovoljno. Ipak, u nekim situacijama, ako su strahovi izuzetno intenzivni, kao privremena pomoć mogu da se koriste lekovi, samo oni koje odredi specijalista psihijatar.

Osobe koje imaju strah od letenja treba da znaju da su problem i strah rešivi, da osobe koje prođu psihoterapijski rad na ovom problemu mogu ponovo na nova putovanja i nova osvajanja slobode kretanja i letenja.