Rad sa porodicama obolelih

Rad sa porodicama psihijatrijskih bolesnika

Psihijatrijski poremećaji obuhvataju više psihotičnih stanja, među kojima su akutna psihotična reakcija, shizofrenija, bipolarni afektivni poremećaj, paranoidna psihoza. To su poremećaji koji pogađaju ne samo pacijenta, već i celu njegovu porodicu.

U takvim situacijama i sami članovi porodice moraju da se nose sa sopstvenim osećanjima straha, ljutnje, tuge. Ona su često isprepletena, nekada smenjuju jedna drugu, a nekada preovladava samo jedna, dominantna afektivna reakcija.

Unutar porodice se javljaju i razna pitanja kao: Šta se to desilo i zašto, da li smo mi pogrešili? Kako da se mi postavimo, šta da uradimo da mu/joj pomognemo?

„Psihološki krugovi“ mogu da vam pomognu u tome kako da upoznate nastanak, karakteristike i prognozu psihijatrijskog poremećaja koji se javio kod bliskog člana vaše porodice, mogućnostima tretmana nastalog poremećaja, prognozi, da vam pruže informacije o efektima medikamenata, kao i o promenama koje mogu da se dogode kod obolelog.

Može da vam se pruži adekvatna pomoć u prepoznavanju i lakšem rukovanju sopstvenim osećanjima, kao i davanju uputstava kako da pomognete obolelom članu svoje porodice.

Na ovaj način može da vam se pomogne da se na najadekvatniji način uključite u psihijatrijski tretman, jer porodica može da utiče na tok oboljenja u znatnoj meri.

Ovom vrstom pomoći se zapravo pomaže i celoj porodici u procesu uspostavljanje ranije porodične ravnoteže koja je neophodna ne samo obolelom nego i celoj porodici.