Rad sa porodicama obolelih

Rad sa onkološkim pacijentima i njihovim porodicama

Odavno je poznata i naučno dokazana činjenica da su telo i psiha povezani i „da se ne može lečiti telo ako se ne leči duša“ (Sokrat, 470-399 p.n.e). U skladu sa najmodernijim postavkama savremene psiho-somatike, angažovanjem tima „Psiholoških krugova“ u mogućnosti smo da pružimo psihološku pomoć i podršku:

  • u stanjima stresa, šoka i kriznim životnim situacijama izazvanim dijagnozom teške bolesti i predstojećim lečenjem
  • u situacijama porodičnih kriza koje se dešavaju kada se razboli jedan član porodice
  • u situacijama gubitka bliske osobe i u složenom procesu tugovanja
  • porodičnu terapiju fokusiranu na gubitak člana porodice i proces tugovanja

Stručnjaci „Psiholoških krugovi“ mogu da psihološki intervenišu u velikim sistemima koji na adekvatan način brinu o zaposlenim ljudima i njihovoj dobrobiti (firme i kompanije).

Savetovanje i specifične edukacije osnažuju zaposlene koji su oboleli od najtežih bolesti i prolaze kroz proces lečenja. Veoma je važna i edukacija celog kolektiva kako bi mogla da, na odmeren i primeren način, pruži podršku obolelom članu.