Profesionalna orijentacija

Profesionalna orijentacija, karijerni razvoj

Profesionalna orijentacija je pomoć pri izboru idealne profesije, odnosno karijere. Kada kažemo "karijera" mislimo na radno angažovanje tokom većeg dela života. To je proces kroz koji prolazimo kada odlučujemo o svom obrazovanju, izboru zanimanja ili o izboru poslodavca. Posao koji radimo trebalo bi da nam omogući solidan kvalitet života. Što su odluke zrelije bolji su izgledi za uspešnu karijeru.

Ukoliko sami ne uspevate da odgovorite na ova pitanja možete se obratiti za stručnu pomoć:

  • Koje zanimanje da izaberem?
  • Koju školu ili fakultet da upišem?
  • Kako da unapredim svoju karijeru?
  • Da li i kako da nešto promenim na profesionalnom planu?

Stručna pomoć se sastoji iz razgovora o problemu koji želite da rešite, psihološke procene vaših interesovanja, sposobnosti, osobina ličnosti i motivacije. Za psihološku procenu koriste se posebni merni instrumenti (upitnici i testovi). Testiranje obično traje 2-3 sata. Ceo postupak je usmeren na ispitivanje vaših profesionalnih potencijala – dakle ovo nisu klinički testovi. Posle testiranja dobijate povratnu informaciju o svojim postignućima. Nakon toga sledi savetovanje koje traje 1 sat.

Zavisno od problema koji rešavate, primenjuju se različiti, posebno prilagođeni programi. Savetovanje će vam pomoći da preispitate svoje mogućnosti za profesionalni razvoj i da odlučite šta je u ovom trenutku najrealnije da preduzmete. Ponekad je dovoljno samo jedno savetovanje ali dešava se da je potrebno doći i više puta. O tome ćete se dogovoriti sa psihologom koji se bavi profesionalnom orijentacijom i razvojem karijere.

Za pomoć u profesionalnoj orijentaciji mogu da nam se obrate učenici završnih razreda osnovne i srednje škole, studenti ali i osobe koje iz bilo kojeg razloga imaju nedoumicu šta dalje sa svojom karijerom.

Karijera se lakše planira ako smo dobro obavešteni. Zato preporučujemo da se, pre dolaska na psihološku procenu što bolje obavestite o različitim poslovima i uslovima za školovanje. Tako ćemo imati više vremena za konkretna pitanja koja će vam pomoći da odlučite šta i kako dalje.