Problemi na radnom mestu

Problemi na radnom mestu

Zajednički cilj zaposlenih i rukovodilaca ili vlasnika ustanova, institucija, fabrika je da se u optimalnoj radnoj atmosferi ostvare optimalni ciljevi.

Međutim, taj cilj nije lako dostići. Postoje brojne prepreke koje su rezultat fizičkih uslova rada ili pak psiholoških komponenti kod obe zainteresovane strane.

Svaki problem na radnom mestu je potencijalna opasnost da dođe do konflikta, smanjenja motivacije, odustajanja, ljutnje, tuge, sagorevanja na poslu do otkaza.

Ovo uslovljava i smanjene rezultate koji se onda odražavaju na visinu primanja zaposlenih i ostvaren dobit firme. Prevencija ovakvih stanja je prevencija gubitka i istovremeni dobitak za obe strane u procesu rada.