Savetovalište za roditelje

Pomoć roditeljima tokom odrastanja dece u stabilne i zdrave ličnosti

Potrebno je da roditelj prepozna potrebe i interese deteta i uskladi ih sa detetovim mogućnostima. To se postiže kroz razgovor sa detetom, pažljivo slušanje onoga što dete govori, o čemu razmišlja.

Deci treba omogućiti da aktivno učestvuju u životu porodice u onome što je primereno uzrastu, podsticati njihovo osamostaljivanje i razvijanje odgovornosti, poznavati i negovati njihova interesovanja, štiti decu i postaviti kao prioritet njihovu bezbednost, negovati kreativne, konstruktivne i smirene oblike komunikacije.

Sem toga, deci je potrebno da se sa njima roditelji igraju, pomažu im, ohrabruju, uče ih da se suočavaju sa problemima i da ih rešavaju.

Roditelj treba da omogući detetu da istražuju svoje mogućnosti, da mu učiniti pristupačnim i sigurnim različite aktivnosti kao i samu sredinu u kojoj živi. Šta god da govore, roditelji i nastavnici daju primer deci samo svojim ponašanjem.