Novosti

Aktivnosti stručnjaka "Psiholoških krugova"

 • 10-16.06.2018. Stručnjak „Psiholoških krugova“ je učestvovao kao predavač na Pedijatrijskoj školi, Zlatibor
 • 30.05-2.06.2018. Stručnjak „Psiholoških krugova“ je učestvovao na Kongresu psihologa „Futurizam u psihologiji-psihologija u zoni budućeg razvoja, Zlatibor 
 • 17.04.2018. Stručnjaci „Psiholoških krugova“ su učestvovali kao predavači na Konferenciji „ Intimnost“ u organizaciji Psihoanalitičkog društva Srbije, UK Parobrod, Beograd
 • 17.04.2018. Stručnjaci „Psiholoških krugova“ su učestvovali u organizovanju i realizaciji izložbe Psihoanalitičkog društva Srbije „100 godina od osnivanja prvog psihoanalitičkog društva kod nas“, UK Parobrod, Beograd
 • 13-17.09. 2017. Stručnjaci „Psiholoških krugova“ su učestvovali kao predavači na 4. Letnjoj školi psihoanalize u organizaciji Psihoanalitičkog društva Srbije, Divčibare
 • 1-4.06. 2017. Stručnjaci „Psiholoških krugova“ su učestvovali kao predavači na Prvoj Internacionalnoj psihoanalitičkoj konferenciji „O mišljenju i granicama“ u organizaciji Psihoanalitičkog društva Srbije, Beograd
 • 12.05.2017. Stručnjaci « Psiholoških krugova » su učestvovali kao predavači na seminaru DEAPS-a « Adolescencija kao šansa, romansa i psihopatologija“, Kolarčeva zadužbina, Beograd
 • 6-9.04.2017. Stručnjaci „Psiholoških krugova“ su učestvovali na  Kongresu Evropske psihoanalitičke federacije pod nazivom „poznato i nepoznato“ u Hagu, Holandija (Hague) Familiar and Unfamiliar
 • 10.12.2016. Stručnjaci „Psiholoških krugova“ su učestvovali na konferenciji  „Dakle, ovo je jači pol-žene u psihoanalizi“ u Kolarčevoj zadužbini.
 • 9-27.12.2016. Stručnjaci „Psiholoških krugova“ su aktivno učestvovali u realizovanju izložbe „Dakle, ovo je jači pol-žene u psihoanalizi“, ustupljene iz Frojdovog muzeja u Beogradu. Izložba je bila u Muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine.
 • 12.11.2016. Stručnjak  „Psiholoških krugova“ je učestvovao po pozivu sa predavanjem na manifestaciji „Teen Talk“ magazina „Bravo“-Beograd
 • 24-27.05.2016. Stručnjaci „Psiholoških krugova“ su učestvovali sa predavanjem na Saboru psihologa 2016.- Zlatibor
 • 18-22.05.2016. Stručnjaci „Psiholoških krugova“ su učestvovali kao predavači na 3 Letnjoj školi psihoanalize- Babe (Kosmaj)
 • 12-15.05.2016. Stručnjaci „Psiholoških krugova“ su učestvovali  po pozivu na IV kongresu Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije-Zlatibor
 • 24.04.2016. Stručnjaci „Psiholoških krugova“ su učestvovali sa predavanjima po pozivu na redovnom godišnjem stručnom skupu Udruženja medicinskih radnika Srbije - Beograd
 • 15.12.2015. Stručnjaci „Psiholoških krugova“ su učestvovali kao predavači po pozivu na seminaru „Ljudi govore“ pod nazivom „Dinamika savremenih porodica“.
 • 12.06.2015. Stručnjaci „Psiholoških krugova“ su učestvovali na Tribini „Psihoanaliza i nove tehnologije“ u organizaciji psihoanalitičkog društva Srbije, u Biblioteci grada Beograda.
 • 30.04.2015. Stručnjaci „Psiholoških krugova“ su učestvovali kao predavači na „. Letnjoj školi psihoanalize u organizaciji Psihoanalitičkog društva Srbije u Babama.
 • 21-24.05.2015. Stručnjaci “Psiholoških krugova” su učestvovali kao predavači I voditelji diskusionih grupa na Drugoj Letnjoj školi psihoanalize održanoj na Kosmaju, u Babama.
 • 15.05.2015. Stručnjak psiholoških krugova je učestvovao kao predavač na seminaru DEAPS-a i Udruženja pedijatara pod nazivom „Psihofarmakoterapija dece i adolescenata, u zadužbini Ilije M. Kolarca u Beogradu.
 • 24.04.2015. Stručnjak „Psiholoških krugova“ je učestvovao kao predavač na sastanku Medicinskih radnika, sestara i tehničara u Beogradu.
 • 26-29.03.2015. Stručnjaci „Psiholoških krugova“ su učestvovali na Evropskoj psihoanalitičkoj konferenciji u Stokholmu, Švedska.
 • 31.12.2014. Umrla Prof. Jelena Vlajković - U noći između 30. i 31.12.2014. je preminula naša koleginica Prof. dr sc Jelena Vlajković, idejni tvorac i osnivač “Psiholoških krugova”. Ideja o „Psihološkim krugovima“ se javila još davne 1990, kada je savetovalište i osnovano, kao prvo savetovalište takve vrste u Srbiji. Do poslednjeg trenutka je radila sa svojim klijentima isto onako predano kako je predavala psihologiju na Filozofskom fakultetu, Odeljenje za psihologiju. Bila je i gostujući predavač na drugim fakultetima u zemlji i inostranstvu.  Izdala je više knjiga i objavila više od 70 radova. Za izuzetan doprinos psihologiji nagrađena je prestižnom nagradom „Živorad Žića Vasić“. Posebni kvaliteti naše Jelene su bili istinsko prijateljstvo, izuzetna kolegijalnost, humanost, principijelnost, hrabrost, odlučnost, bogatstvo ideja i njihova realizacija, angažovanost u vladinom i nevladinom sektoru. „Psihološki krugovi“ su suočeni sa velikim gubitkom i osećanjem obaveze da neguju bogatstvo duha izuzetne Jelene Vlajković.
 • 31.07-3.08.2013.Stručnjaci “psiholoških krugova” su učestvovali na svetskom kongresu Internacionalnom psihoanalitičkom kongresu u Pragu.
 • 7-10.07.2013. Stručnjaci “psiholoških krugova” su učestvovali sa radom na kongresu Evropskog društva za dečju i adolescentnu psihijatriju u Dablinu.
 • 23-26.05.2013. Stručnjaci “psiholoških krugova” su po pozivu učestvovali kongresu Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije na Zlatiboru.
 • 10-16.06.2012. Stručnjak „Psiholoških krugova“ je učestvovao kao predavač po pozivu na Pedijatrijskoj školi na Zlatiboru.
 • 30.05-2.06.2012. Stručnjaci „Psiholoških krugova“ su učestvovali na okruglim stolovima i prikazima svojih knjiga u okviru 60. Naučno-stručnog skupa psihologa Srbije u Beogradu.
 • 18-19.05.2012. Stručnjak „Psiholoških krugova“ je učestvovao kao predvač po pozivu na „Timočkim danima“ u Zaječaru.
 • 5-11.06.2011. Po pozivu Udruženja pedijatara Srbije, stručnjak "Psiholoških krugova" je održao predavanje na XIV Seminaru Pedijatrijske škole Srbije.
 • 7.06.2011. U Kulturnom centru Beograda je održan okrugli sto pod nazivom "Porodica kao igralište, sklonište, stratište"sa učešćem stručnjaka "Psiholoških krugova".
 • 31.05.2011. U Kulturnom centru Beograda je održan okrugli sto pod nazivom "Nasilje, mržnja, ozlojedjenost,oproštaj" sa učešćem stručnjaka "Psiholoških krugova".
 • 18-19.03.2011. Stručnjaci "Psiholoških krugova" su učestvovali na Međunarodnom treninig kursu "Sveprisutni psihoterapeutski koncepti- Autentičnost terapeuta".
 • 3-4.03.2011. Simpozijum "O adolescentnoj gojaznosti" je pozvao stručnjaka "Psiholoških krugova" da održi predavanje.
 • 24.05.2010.  Saradnica "Kurgova" učestvovala u edukaciji novinara o pisanju novinarskih izveštaja o seksualnom zlostavljanju u orgabnizaciji Incest Trauma Centra i Medija Centra u Beogradu.
 • 21-23.05.2010. Saradnici "Krugova" učestvovali u organizaciji i kao predavači po pozivu u okviru proslave "100 godina Svetske psihoanalitičke asocijacije" u organizaciji Beogradskog psihoanalitičkog društva.
 • 17. i 18.05.2010. Saradnik "Krugova" učestvovao kao organizator i predavač po pozivu na XXVII Simpozijumu Bolnice za psihijatriju "KBC Dr Dragiša Mišović-Dedinje": "Dnevna bolnica-kuća otvorenih vrata".
 • 21-25.04.2010. Saradnici "Krugova" učestvovali kao organizatori, predavači po pozivu i voditelji simpozijuma na II Kongresu Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke-DEAPS.
 • 14 i 15.12.2009. Saradnik "Krugova" učestvovao kao predavač po pozivu na Seminaru "Sistem vrednosti i psihijatrija"
 • 18-20.11.2009. Saradnica "Krugova" učestvovala kao predavač po pozivu na Seminaru "Psihosocijalna podrška u starosti".
 • 6. i 7.02.2009. Održan je Simpozijum sa međunarodnim učešćem Beogradskog psihoanalitičkog društva "Dr Džekil i Mr Hajd"-O dobrom i zlom u nama, na kome su izlaganja imali i saradnici "Psiholoških krugova".
 • 20-21.11.2008. Održana je Konferencija Organizacije dečjeg mentalnog zdravlja Ontaria (Kanada) "Od implementacije do rezultata" na kojoj je izlaganje imala jedna od saradnica "Psiholoških krugova".
 • Septembar, 2008. Bitef Polifonija-na poziv organizatora u diskusiji nakon predstave "Seksualne neuroze naših roditelja" učestvovali su i stručnjaci "Psiholoških krugova".
 • 22.9-6.11.2008. Prof. Vojin Matić, legenda Beogradskog univerziteta-u organizaciji univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" ucešće u ovim tribinama su imali i pozvani stručnjaci "Psiholoških krugova"
 • Početkom juna 2008. je na Zlatiboru održan tradicionalni sedmodnevni skup Pedijatrijske škole na kome su, po pozivu, učestvovali i stručnjaci "Psiholoških krugova" sa temama iz oblasti adolescencije i zlostavljanja
 • 19-20. maja 2008. je Klinika za psihijatriju KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje" održala Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Somatoformni poremećaji i somatizacija" na kome su, po pozivu, učestvovali i priznati stručnjaci iz ove oblasti iz "Psiholoških krugova"
 • Krajem aprila 2008. je u Istanbulu održan Kongres Internacionalne asocijacije za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke na kome su referatima učestvovali i stručnjaci "Psiholoških krugova"
 • Avgust 2007. Firenca: Kongres Evropskog udruženja za dečju i adolescentnu psihijatriju (ESCAP), sa učešćem nasih stručnjaka
 • 17.05-20.05.2007. Održan je i Kongres Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije-DEAPS na kome su aktivno učestvovali stručnjaci „Psiholoških krugova“
 • Maj 2007. U Kosovskoj Mitrovici je održana tribina „Psihologija u zajednici“. Pri Centru za socijalni rad u Nišu je održano predavanje „Specijalizovano roditeljstvo“.
 • 29.03-1.04.2007. U Barseloni je održana XX konferencija Evropske psihoanalitičke federacije na kojoj su učestvovali i stručnjaci „Psiholoških krugova“.
 • Februar 2007. Na Filozofskom fakultetu u Nišu je održano predavanje „Psihoterapija depresije na dečjem i adolescentnom uzrastu“.
 • Januar-Decembar 2007. Seminari i predavanja o prevenciji
  • Seminar Upravljanje stresom / dva seminara za zaposlene na Aerodromu „Nikola Tesla“
  • četiri seminara za zaposlene u „Telekom“-u.
  • Tri seminara za stručnjake srednjoškolskih internata: Adolescencija – psihologija, psihopatologija, prevencija. Ciklus od 10 predavanja na Pravnom fakultetu u okviru Pravne klinike.
  • Ciklus od 7 predavanja na Višoj medicinskoj skoli U ćupriji, specijalizacija za gerijatrijske sestre.
  • Kosovska Mitrovica: Psihologija u zajednici.
  • Valjevo: Kriza i mentalno zdravlje Niš: Gubitak i tugovanje.
  • Niš: Empatija i profesionalizam pomagača.
  • Tuzla: Komunikacija u starosti.
  • Novi Sad: Krizne situacije u starosti.
  • Predavanje "Psihoterapija adolescenata" na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu


©2018. Psihološki krugovi | Sva prava su zaštićena