Problemi na radnom mestu

Mobing

Mobing je pojam koji se u poslednje vreme često koristi, a odnosi se na zlostavljanje i seksualno uznemiravanje na radu. Ovakvo, zlonamerno i neprijateljsko ponašanje je najčešće usmereno vertikalno, od pretpostavljenih ka zaposlenima, mada je prisutno i horizontalno tj. među kolegama na istom ili sličnom hijerarhijskom nivou.

Takođe, postoje i slučajevi zlostavljanja rukovodilaca od strane zaposlenih. Za ovaj vid zlostavljanja smišljen je naziv Gnibom (čitati unazad).

Posebno je osetljiva tema koja se odnosi na seksualno i rodno zasnovano nasilje kao i nasilje motivisano netrpeljivošću prema pripadnicima osetljivih grupa. Ovim problemima se posvećuje sve više pažnje.

Ipak, postojanje zakona i ostalih pravnih dokumenata nije dovoljno da se ljudi zaštite od patnji koje mogu nastati zbog zlostavljanja.

Ponekada je potreban i psihološki savet. Zbog toga ima smisla postaviti sledeća pitanja:

  • Kako se zaštititi od nasilja na radu?
  • Kada se obratiti za pravnu pomoć?
  • Koja znanja i veštine su važni da se izbegne uloga žrtve?
  • Kako se oporaviti i prevazići posledice poniženja - stid, beznadežnost, strah…?
  • Kako kontrolisati bes?
  • Kako nastaviti dalje?

Korisne informacije:

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu (Sl. Glasnik RS br.36/10)

Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu (Sl. Glasnik RS br. 62/10)

Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja I seksualnog uznemiravanja na rada I zloupotrebi prava na zaštitu od takvog ponašanja http://www.minrzs.gov.rs/cms/sr/rad