Psihoterapija kriznih stanja

Psihoterapija kriznih stanja

Ako bi neko tražio da se pronađe nešto zajedničko, neki zajednički imenitelj koji povezuje sve klijente koji su tokom ovih 16 godina potražili pomoć u „Psihološkim krugovima“ ne bi bilo oklevanja ni za trenutak.

To nešto zajedničko, taj zajednički imenitelj, mogao bi da se izrazi rečima potreba za promenom. Potreba za promenom nalazi se skrivena ispod mnogih tegoba klijenata, ponekad somatskih, a ponekad samo psiholoških.

Naravno, većina od njih nije ni svesna te potrebe, a kada se ta potreba osvesti javlja se strah da se postojeće stanje promeni. Zašto?

Razmišljanje o promeni vodi nas do zaključka da tokom života postoje najmanje tri grupa promena. Prva grupa inicirana je našim svesnim odlukama. U različitim periodima života svako od nas donosi različite odluke: da oslabi, promeni partnera, ostavi cigarete, vodi računa o kućnom budžetu, promeni posao, itd.

Ubrzo, svako od nas će se suočiti sa činjenicom da je najbanalnije odluke teško sprovesti u delo i da je veoma teško ostvariti željenu promenu. Zašto?

Druga grupa promena nije vezana za naše svesne odluke. Ona je inicirana našim odrastanjem i sazrevanjem. Ako mislite da se ovde govori samo o dobu detinjstva ili mladalaštva, varate se.

Odrastamo, sazrevamo i menjamo se tokom celog života. Toga možemo da postanemo svesni iznenada, možda jednog jutra kada otkrijemo prve bore ili kada postanemo svesni da je mladost zauvek napustila naše telo. Kada to otkrijemo i prihvatimo, skoro imperativno se javlja potreba za promenom.

„Ne može se živeti u podne života sa programom od jutra“, pisao je Karl Gustav Jung. Zašto?

S trećom grupom promena najčešće se suočavamo iznenada, kada nam se realnost neočekivano promeni. To su one situacije u kojima se suočavamo sa teškim i bolnim životnim događajima: gubitak najmilijih, teška sopstvena bolest, gubitak posla, itd.

Kada nam se takve stvari dogode, kod većine od nas nastupa kratkotrajno ali izrazito bolno stanje koje se naziva krizom. Tokom tog procesa osoba intenzivno traga za novim rešenjima koje dovode do promena. Ovo traganje, pored toga što je bolno, povezano je sa mnogim opasnostima - da se izgubi tlo pod nogama, da se poljulja ravnoteža, itd. Zbog toga je dobro da se taj proces odvija pored neke stručne i obučene osobe.