Psihološki krugovi

Sa vama od 1990. godine

Psihoterapija i Psihološki krugovi

Zašto se psihološko savetovalište zove «Psihološki krugovi»?

Krug je...

• u biti postojanja i kretanja
• simbol celine
• simbol savršenstva
• simbol jedinstva konačnog i beskonačnog
• simbol prvoprepoznatog lika majke

"Psihološki krugovi" su zvanično počeli sa radom 1. novembra 1990. godine. Ovom svečanom činu prethodili su meseci razgovora i dogovaranja deset osnivača "Krugova".
Želja svih je bila da se osnuje institucija koja će pružati psihološku pomoć deci, mladima, odraslima i porodici, u prevazilaženju različitih životnih kriza.
Kako su godine koje su nastupile bile prepune kriznih događaja, ovu želju nije bilo lako ostvariti. Ali zahvaljujući spremnosti svih koji su tih godina predano radili u "Krugovima", ova institucija je opstala kao prva koja pruža psihološku pomoć (psihoterapiju) u prevazilaženju razvojnih i akcidentnih kriza.
Danas u "Psihološkim krugovima" rade istaknuti stručnjaci, specijalisti, subspecijalisti, licencirani individualni, porodični i grupni psihoterapeuti, kako naših, tako i internacionalnih psihoterapijskih asocijacija.

Čime se bavimo

Psihološko savetovalište “Psihološki krugovi” nudi vam sledeće usluge:

• Individualna psihoterapija dece, adolescenata i odraslih

• Psihoterapija za parove, bračne partnere i porodicu

• Psihološka pomoć u rešavanju životnih kriza i konflikata

• Grupna psihoterapija

• Psihodijagnostika

• Individualna psihološka procena zaposlenih

• Psihološka procena kandidata za radno mesto u skladu za psihološkim karakteristikama potrebnim za adekvatno obavljanje posla

• Izrada sociograma kao mogućnosti otkrivanja eventualnog žarišta konflikta u radnoj organizaciji

• Seminari «Komunikacija u timu / organizaciji» i «Upravljanje stresom»

• Edukacija roditelja dece predškolskog, školskog i adolescentnog uzrasta

• Edukativni seminari za kolege zainteresovane za oblasti kojima se bavimo

• Profesionalna orijentacija za buduće srednjoškolce i studente

• Usluge se mogu dobiti i na engleskom i na francuskom jeziku

KLIJENTI SE PRIMAJU SAMO UZ PRETHODNO ZAKAZIVANJE. KONSULTACIJE SE ZAKAZUJU SVAKOG RADNOG DANA OD 16:30-19:30.