Psihoterapija kriznih stanja

Donošenje odluke

U svakodnevnom životu donosimo brojne odluke i uglavnom nam to ne predstavlja problem. Međutim, problem nastaje ukoliko se radi o odlukama zbog kojih se javi velika uznemirenost, strah od neuspeha…

Emocionalne blokade smanjuju našu efikasnost u svakodnevnom životu. Gubitak samopouzdanja utiče na smanjenje samopoštovanja, stvara se začarani krug i teško je prihvatiti bilo kakvu promenu.

Zbog toga postoji predrasuda da se najbolje odluke donose “bez emocija”. Iz iskustva znamo da to nije izvodljivo. Emocije su poželjne ali ne bi trebalo da nas ometaju. Kako to postići? Najčešća pitanja koja mogu da nas odvedu do odgovora su:

  • Koje su emocije korisne a koje štetne?
  • Šta je uzrok ometajućim emocijama?
  • Kako uskladiti svoje razmišljanje sa emocijama i ponašanjem?
  • Kako razmišljati u skladu sa realnim, logičnim i korisnim zahtevima?
  • Koji su koraci do odluke?
  • Kako se postavljaju ciljevi?
  • Da li je promena u životu pretnja ili izazov?
  • Kako se suočiti sa neizvesnošću?

Ukoliko niste mogli da odgovorite na većinu ovih pitanja možete da potražite stručnu pomoć u našem savetovalištu.